επτάπολις

ἑπτάπολις, ὁ, -ἡ (Α)
1. (για χώρα), αυτός που περιέχει επτά πόλεις («ὅσσοι δ’ ἑπτάπολιν μεσάτην ἤπειρον ἔχουσιν», Διον. Περ.)
2. (για τον Όμηρο) αυτός που διεκδικείται από επτά πόλεις.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Heptanomis — (Greek: polytonic|ἡ Επτανομίς, in Ptol. iv. 5. § 55; more properly polytonic|Ἑπτὰ Νομοί or polytonic|Ἑπταπολίς, in Dionys. Perieg. 251; and sometimes polytonic|ἡ μεταζύ [γή] ; meaning Seven Nomes , a nome being a subdivision of ancient Egypt),… …   Wikipedia

  • Heptapolis — (Greek: polytonic|Ἑπταπολίς, meaning Seven cities ) was the name of the capitals of the Heptanomis in ancient Egypt, and included the cities of Memphis, Heracleopolis, Crocodilopolis (later, Arsinoe), Aphroditopolis, Oxyrhynchos, Cynopolis, and… …   Wikipedia

  • Eresos — Ερεσός (Τοπική Κοινότητα Ερεσού) …   Deutsch Wikipedia

  • επτά — και εφτά (AM ἑπτά) (απόλ. αριθμ.) 1. ο αριθμός που αποτελείται από έξι συν μία μονάδες, ο μεταξύ τού έξι και τού οκτώ 2. χρησιμοποιείται για να δηλώσει απροσδιόριστο πλήθος, αμέτρητες φορές (α. «στό είπα εφτά φορές» β. «ὁ γὰρ ἑπτά ἀριθμός παρὰ τῇ …   Dictionary of Greek

  • πόλη — Αστικός συνοικισμός, ο οποίος αποτελείται από ένα σύμπλεγμα δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, τα οποία χωρίζονται ή συνδέονται μεταξύ τους με δρόμους, πάρκα και πλατείες, και που κατοικείται μόνιμα από σημαντικό αριθμό ανθρώπων –που επιδίδονται σε… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.